Biopsja śródoperacyjna

Biopsja śródoperacyjna jest metodą pobierania materiału tkankowego, przeznaczonego do badania histopatologicznego, w trakcie operacji. Samo badanie histopatologiczne polega na pobraniu wycinka (lub całego obszaru) tkanki objętej zmianami patologicznymi i zbadaniu go pod mikroskopem, celem określenia charakteru tych zmian.

Biopsja śródoperacyjna jest badaniem stosowanym doraźnie (intra), pozwalającym na szybkie uzyskanie oceny histopatologicznej pobranych fragmentów tkanki, którego wynik może wpłynąć na dalszy przebieg zabiegu operacyjnego.

 

microscope slide with the preparation of cancerous tissue

Pobrany fragment tkanki zostaje zamrożony, najczęściej przy użyciu suchego lodu (dwutlenek węgla) i poddany badaniu patologicznemu. Umożliwia to uzyskanie wyniku w ciągu kilku minut od pobrania materiału. Prawidłowo przygotowany, niezanieczyszczony materiał pozwala uzyskać precyzyjną diagnozę. Niestety, w wyniku badania zamrożonych fragmentów tkanki, trudno jest zdiagnozować takie rodzaje nowotworów jak chłoniaki, mięsaki i czerniaki, a także odróżnić nisko zdiagnozowany nowotwór złośliwy od guza łagodnego – w takiej sytuacji najczęściej badanie zostaje powtórzone w tak zwanym trybie zwykłym.

Cel biopsji śródoperacyjnej

Celem przeprowadzonego badania jest śródoperacyjne, histopatologiczne rozpoznanie pobranego wycinka, w razie konieczności potwierdzenie wcześniej przeprowadzonych badań, ocena onkologicznej czystości marginesów wyciętego obszaru (potwierdzenie usunięcia wszystkich komórek rakowych), a także ocena zaawansowania nowotworu. Zabieg ten przeprowadzany jest także w celu ustalenia dokładnego obszaru tkanki ze zmianami nowotworowymi (guza), jaki należy usunąć, a także w celu pobrania materiału do innych badań.

Kiedy należy wykonać biopsję?

Biopsja śródoperacyjna spotykana jest m.in. w procesie diagnostyki raka piersi. W przypadku podejrzenia nowotworu piersi – szczególnie w sytuacji, gdy dotychczas przeprowadzone badania (mammografia, USG piersi, biopsja cienko- lub gruboigłowa) nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi – biopsja śródoperacyjna traktowana jest jako badanie dodatkowe, uzupełniające (potwierdzające lub wykluczające) wcześniejszą diagnozę. Właściwe rozpoznanie ma ogromne znaczenie w przypadku zabiegu wycięcia gruczołu sutkowego. Podczas operacji chirurgicznej, dokładne określenie zasięgu komórek nowotworowych, może uchronić pacjentkę przed radykalną operacją usunięcia piersi. Badanie śródoperacyjne potwierdzające obecność rozległych zmian nowotworowych, prowadzi najczęściej do odjęcia całej piersi. Wynik przeprowadzonego badania stanowi punkt wyjścia do zaplanowania dalszego leczenia.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.