Coraz młodsze osoby chorują na raka

Od połowy lat 60. XX wieku liczba zachorowań na choroby nowotworowe i spowodowanych nimi śmierci wzrosła w Polsce ponad dwukrotnie. Lekarzy niepokoi fakt, że nowotwory diagnozowane są u coraz młodszych osób – w wieku 30, 40, czy 50 lat. W takim przypadku mówi się o tzw. nowotworach o wczesnym początku. Prawdopodobnie spowodowane jest to niewłaściwym stylem życia.

Ostatnie dekady przyniosły wzrost zachorowań na nowotwory piersi, odbytu, endometrium czy trzustki u coraz młodszych pacjentów. Naukowcy starają się znaleźć przyczynę tego niepokojącego trendu.

Porównując występowanie chorób nowotworowych u mężczyzn i kobiet, zapadalność na nie jest na podobnym poziomie. Różni się jednak śmiertelność – grupą, w której występuje większa liczba zgonów, są mężczyźni. Każdego roku z powodu nowotworów umiera 46 tysięcy kobiet i 55 tysięcy mężczyzn. Ma to związek z tym, że mężczyźni częściej chorują na raka płuca, który jest źle rokującym nowotworem, a w grupie kobiet najczęściej występuje rak piersi, który dobrze rokuje. Na raka choruje najwięcej mężczyzn w wieku 55-79 lat, a u kobiet największa zapadalność na tę chorobę dotyczy osób w wieku 50-74 lata. W młodszej grupie wiekowej, między 20 a 59 rokiem życie, diagnozę słyszy więcej kobiet niż mężczyzn.

Pojawianie się choroby nowotworowej o wczesnym początku, czyli u osób w młodszej grupie wiekowej, obserwowane jest na całym świecie. Dotyczy to nowotworów, które dotychczas zwykle rozpoznawano w późniejszym wieku, a obecnie chorują na nie osoby, które nie ukończyły jeszcze 50 roku życia. Najczęściej dotyczy to raka piersi, raka jelita grubego, raka endometrium, raka przełyku, dróg żółciowych lub pęcherzyka żółciowego, raka głowy i szyi, raka szpiku kostnego, raka wątroby, trzustki, żołądka, raka prostaty oraz raka tarczycy. W 2022 r. na Uniwersytecie Harvarda przeanalizowano badania, z których wynika, że od lat 90. XX wieku, rak diagnozowany jest coraz częściej w coraz młodszych grupach wiekowych, zaczynając już od 30-latków.

Jak wskazują eksperci, choroby nowotworowe zwykle skorelowane są z wiekiem, ponieważ im dłużej człowiek żyje, tym większe jest ryzyko wystąpienia mutacji genetycznej. Organizm przez dziesięciolecia narażony jest na toksyczne środowisko i konsekwencje prowadzonego stylu życia, co może skutkować wystąpieniem choroby nowotworowej. Biorąc pod uwagę, że potrzeba czasu, aby w organizmie rozwinął się rak, można się zastanawiać, jak to się dzieje, że chorobę tę diagnozuje się u osób po 30 roku życia. Tymczasem czynników, które sprzyjają rozwojowi nowotworu o wczesnym początku, jest bardzo wiele. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje m.in. na palenie papierosów, spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, otyłość, zbyt małą ilość warzyw i owoców w diecie, a zbyt dużą czerwonego mięsa i żywności wysoko przetworzonej, czy chociażby zanieczyszczenie powietrza. Jeśli organizm przez 20 lat narażony jest na kombinację powyższych czynników, mogą się one przyczynić do rozwoju komórek rakowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.