Terapie wspomagające w leczeniu raka

W przypadku leczenia nowotworu piersi często to wycięcie guza jest najważniejsze. Jednak istnieją też inne czynniki, mające ogromne znaczenie w leczeniu raka piersi. Są to tzw. terapie wspomagające. Leczenie wspomagające stanowi nieodłączną składową wszystkich typów leczenia onkologicznego i polega ono na zapobieganiu oraz leczeniu zaburzeń homeostazy chorego organizmu.

Choć często są dość obciążające, to jednak podnoszą jakość życia pacjentki i umożliwiają jej powrót do zdrowia i normalnego życia.

Leczenie wspomagajace

Szczególnie polecanymi terapiami w leczeniu raka piersi są:

  • chemioterapia (może ona zmniejszyć rozmiary guza i zahamować rozrost komórek rakowych, czyniąc operację usunięcia piersi bezpieczniejszą, choć stosuje się ją również po operacji w przypadku raka inwazyjnego; tę terapię stosuje się, gdy inne formy terapii – radioterapia czy terapia hormonalna okazały się mało skuteczne i niewystarczające, a komórki nowotworowe ponownie się rozprzestrzeniają; przy chemioterapii często występują nudności i wypadanie włosów u pacjentek)
  • radioterapia (to napromieniowanie miejsca skąd usunięto guz, a czasem również okolic węzłów chłonnych za pomocą wiązki promieniowania jonizującego stosuje się w celu zminimalizowania wznowy raka i zatrzymania jego rozrostu)
  • rehabilitacja ruchowa, czyli fizjoterapia głównie chorych po mastektomii (krótkie i regularne ćwiczenia mają za zadanie uruchomić pompę mięśniową, pomagającą w odpływie chłonki; bagatelizując je pacjentka może doprowadzić do powstania przykurczów, obrzęku czy spadku sprawności fizycznej)
  • terapia psychologiczna, która pomaga w niwelowaniu traumy psychicznej związanej z wystąpienia choroby zagrażającej życiu pacjentki czy utratą atrybutu kobiecości – piersi
  • terapia za pomocą leków na depresję, które pomagają niwelować bóle i poprawiają jakość życia
  • terapia lekami łagodzącymi objawy raka lub zapobiegającymi następstwom raka
  • hormonoterapia za pomocą analogów gonadoliberyny np. gosereliny, inhibitorów aromatazy, antyestrogenów lub przez usunięcie, napromieniowanie jajników produkujących hormony, gdyż wiele nowotworów piersi to choroby uwarunkowane hormonalnie, u których rozrost komórek rakowych zależy od obecności hormonów żeńskich, głównie estrogenu i progesteronu (podawanie pacjentce hormonów w odpowiednim momencie uniemożliwia lub osłabia podział komórek nowotworowych; terapia hormonalna jest mniej toksyczna od chemioterapii, dając przy tym także mniej efektów ubocznych; stosuje się ją w przypadku posiadania tzw. dodatniego poziomu receptorów estrogenowych oraz progesteronowego; u kobiet w wieku podeszłym, po menopauzie stosuje się to leczenie bez względu na obecność receptorów hormonalnych)

Leczenie wspomagające przy raku piersi nie tylko podnosi jakość życia, ale często też umożliwia pacjentce przebycie inwazyjnej terapii przeciwnowotworowej. Bez terapii wspomagających wiele pacjentek nie miałoby szans na powrót do normalnego życia, całkowitego wyleczenia czy długotrwałego przeżycia.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.