Teleterapia w leczeniu raka piersi

Rak piersi leczy się poprzez wycięcie guza, a także zastosowanie, zależnie od postaci nowotworu oraz stopnia jego zaawansowania, radioterapii, chemioterapii i leczenie hormonalnego. Jednym z rodzajów radioterapii, czyli napromieniania zmienionego chorobowo miejsca jest teleterapia. Na czym ona polega, o tym w artykule poniżej.

Teleterapia polega na unieszkodliwieniu guza nowotworowego w piersi za pomocą promieniowania jonizującego płynącego z urządzenia zewnętrznego (napromienianie z dużych odległości). Stanowi ona najczęściej stosowaną formę radioterapii. Zakres leczenia obejmuje obszar całego guza nowotworowego wraz z marginesem otaczających go tkanek, gdyż istnieje możliwość wystąpienia komórek nowotworowych wokół tego miejsca.

Teleterapia

Teleterapia cechuje się niższymi dawki promieniowania niż w przypadku innych form radioterapii. Niestety przy jej stosowaniu istnieje większe ryzyko napromieniowania sąsiadujących organów, takich jak: serce czy płuca oraz zniszczenia skóry. Naświetla się całą pierś wraz z przylegającymi do niej węzłami chłonnymi, aby dotrzeć do zainfekowanych komórek. W ten sposób w jak najmniejszym stopniu chroni się te zdrowe.

Do planowania leczenia za pomocą radioterapii służą badania obrazowe, czyli tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. To dzięki nim wyznaczany jest obszar, który ma zostać objęty napromienianiem. Teleterapia trwa ok. 5 tygodni. W tym czasie za pomocą aparatów rentgenowskich lub urządzeń zwanych bombami cezanowymi i kobaltowymi, które emitują promienie niszczy się komórki rakowe wraz z ich jądrami, a także blokuje ich dalszy wzrost oraz dzielenie się. Obecnie odchodzi się już od promieni RTG, radu czy kobaltu, zastępując je tzw. przyspieszaczami liniowymi. Niszczone są zarówno zdrowe jak i chore komórki, przy czym zdrowe regenerują się przed zastosowaniem kolejnej terapii. Cykliczne powtarzanie zabiegu ma całkowicie likwidować komórki nowotworowe. Zabiegi naświetlań wykonywane są w specjalnych pomieszczeniach, najczęściej codziennie przez wyznaczony okres czasu. Efektami ubocznymi w teleterapii mogą być: wypadanie włosów, zaczerwienienie skóry, spuchnięcie naświetlanego miejsca, wrażliwość na dotyk. W czasie jej trwania warto zrezygnować z drażniących kosmetyków i tkanin oraz pielęgnować wrażliwe miejsca specyfikami poleconymi przez lekarza.

Teleterapia, podobnie jak drugi rodzaj radioterapii – brachyterapia zalecana jest wyłącznie w początkowym stadium raka piersi oraz po wykonaniu mastektomii w celu minimalizacji ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. Dzięki niej zwalcza się nie tylko komórki rakowe, ale też uśmierza dolegliwości bólowe, występujące w zaawansowanym stadium nowotworu. Poza tym zmniejsza się również krwawienia oraz minimalizuje dyskomfort neurologiczny u leczonej pacjentki.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.