Mammograficzne badania skryningowe

Pojęciem badań skryningowych (ang. screening – przesiewanie, klasyfikowane), określane są powszechnie znane badania przesiewowe. Będące elementem programów profilaktycznych, mają one na celu wczesne wykrycie zachorowań, a w konsekwencji podjęcie leczenia w początkowych etapach wskazanych chorób.

Prowadzone statystyki pokazują, że badania przesiewowe pozwalają na wykrycie wielu odmian nowotworu we wczesnych stadiach ich rozwoju, zmniejszając tym samy liczbę zgonów z ich powodu.

W odróżnieniu od standardowych badań diagnostycznych, są one przeprowadzane bezpłatnie i regularnie – zgodnie z harmonogramem profilaktyki chorób. Skierowane do osób niemających objawów choroby, w zależności od rodzaju wykrywanego schorzenia, badania skryningowe wykonywane są wśród całej populacji lub w obrębie tak zwanej grupy podwyższonego ryzyka.

 Mammograficzne badania skryningowe

Badania przesiewowe stanowią ważną część profilaktyki raka piersi (sutka). W Polsce, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, przeprowadzane są między innymi skryningowe badania mammograficzne, polegające na wykonaniu przez specjalistę radiologa serii zdjęć rentgenowskich obu gruczołów. Są to kilkuminutowe, nieinwazyjne badania, pozwalające na wykrycie niewyczuwalnych podczas wykonywanego przez kobiety samobadania lub przeprowadzanego przez lekarza ginekologa badania palpacyjnego piersi, zmian nowotworowych oraz innych nieprawidłowości w budowie sutka. Ich nieprawidłowy wynik stanowi podstawę do podjęcia dalszych (potwierdzających) badań diagnostycznych, a w razie konieczności podjęcia leczenia onkologicznego.

Przesiewowe badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku od pięćdziesiątego do sześćdziesiątego dziewiątego roku życia, u których nie zdiagnozowano wcześniej raka piersi, a które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. Dodatkowym wskazaniem jest występowanie nowotworu sutka wśród najbliższych członków rodziny (siostry, matki, babki) oraz potwierdzona mutacja genów BRCA-1 i/lub BRCA-2.

Rak piersi stanowi najczęściej występującą wśród Polek odmianę nowotworu złośliwego (około 22% wszystkich przypadków raka) i jest główną przyczyną umieralności kobiet z powodów nowotworowych. Według Krajowego Rejestru Nowotworów, z każdym rokiem wzrasta liczba przypadków zachorowań na tego typu nowotwór, które, z powodu zbyt późnego zdiagnozowania, nierzadko kończą się zgonem. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych i podjęcie odpowiedniego leczenia może znacznie obniżyć poziom umieralności z tego powodu. Z uwagi na powszechny i nieodpłatny charakter, program przesiewowych badań mammograficznych umożliwia przebadanie obiektywnie dużej liczby kobiet, które mogą być zagrożone zachorowaniem. Zgodnie z jego założeniami, badania mammograficzne przeprowadzane są w całej Polsce – w miejscowościach, w których nie ma ośrodka diagnostyki onkologicznej, badania wykonywane są w specjalnie do tego przystosowanym mammobusie. Zaproszenia do udziału w badaniach najczęściej są rozsyłane drogą pocztową. Udział w nich jest nieobowiązkowy.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.