Skala BIRADS

Skala BIRADS to skrót od angielskiej nazywa „Breast Imaging-Reporting and Data System” i służy ujednoliceniu opisu badań mammograficznych oraz innych obrazowych piersi. Za pomocą skali szybciej można wywnioskować, z jakim stadium choroby mamy do czynienia i jakie dalsze leczenie jest niezbędne. W przypadku raka piersi to profilaktyka poprzez badania kontrolne jest najlepszym sposobem na szybkie wykrycie podejrzanych zmian i zastosowanie właściwego leczenia.

Skalę BIRADS stosuje się do opisu badań mammograficznych, USG piersi oraz MRI klatki piersiowej. Są to powszechnie stosowane badania obrazowe piersi. Mammografia, czyli rentgen piersi, wykonywana jest u kobiet powyżej 50 roku życia. Młodsze pacjentki badane są za pomocą USG piersi, gdyż ze względu na bardziej zwartą strukturę tkankę mammografia może nie dać konkretnego wyniku.  Natomiast w celu potwierdzenie choroby stosuje się MRI, czyli obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.

Badania kontrolne po leczeniu onkologicznym

fot. bigstockphoto.com

Wszystkie te badania opisywane są za pomocą pięciu głównych kategorii Skali BIRADS:

Kategoria 0 – brak jednoznacznego wyniku, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, np. wykonanie biopsji, w celu ustalenia właściwej diagnozy.

Kategoria 1  – wynik prawidłowy, brak ryzyka nowotworu złośliwego.

Kategoria 2 – obecność łagodnej zmiany w piersi, bez zagrożenie dla zdrowia. Zazwyczaj zaleca się dodatkowe badania, by potwierdzić diagnozę.

Kategoria 3 – wykrycie łagodnego guza, którego rozwój w złośliwego wynosi mniej niż dwa procent. Niezbędna kontrola w ciągu sześciu miesięcy oraz wykonanie biopsji.

Kategoria 4 – widoczna podejrzana zmiana w piersi, która można być łagodnym lub złośliwym nowotworem. Niezbędne są dalsze badania. Dodatkowo określa się poziom prawdopodobieństwa złośliwego guza:

4a –- niskie prawdopodobieństwo,

4b  – średnie prawdopodobieństwo,

4c  – wysokie prawdopodobieństwo złośliwości, choć niejednoznaczne.

Kategoria 5 – wykrycie zmiany o wysokim prawdopodobieństwie nowotworu złośliwego na poziomie 95 procent oraz więcej.

Po określeniu poziomu zagrożenia rakiem piersi pacjentka kierowana jest do odpowiedniego specjalisty, który będzie mógł zastosować właściwą terapię i uchronić ją przed konwencjami nowotworu złośliwego.  Tylko systematyczne badania dają szanse na pełne wyleczenie nim choroba się rozwinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.