Rak piersi – będzie można łatwiej przewidzieć nawrót choroby

Rak piersi to zaraz po raku płuc drugi nowotwór, który zbiera śmiertelne żniwo. U kobiet, które zmagały się już z rakiem piersi, istnieje wysokie ryzyko nawrotu choroby. Z pomocą spieszą jednak naukowcy, którzy opracowali specjalne badanie krwi wykorzystujące odpowiedź immunologiczną organizmu. To może być przełom w walce z rakiem piersi.

Wiele aspektów dotyczących nawrotu nowotworu piersi nie zostało jeszcze poznanych. Mimo to uczeni pracują nad tym, aby ustalić schematy jego nawrotów. W najnowszych badaniach zwrócili uwagę na przeciwnowotworową odpowiedź w postaci reakcji zapalnej organizmu. Na tej podstawie chcą opracować badanie krwi, które umożliwi przewidzenie nawrotu raka piersi.  Wyniki badań zostały opublikowane w czasopisma „Nature Immunology”.

W badaniu udział wzięło 40 kobiet, które zwalczyły raka piersi. Uczestniczki poddano obserwacji klinicznej, która trwała średnio 4 lata. Badaniom poddano także dodatkową grupę 38 osób, które przeżyły raka piersi, aby powtórzyć wyniki uzyskane w poprzedniej grupie.

U osób z nowotworem występuje tendencja do tego, aby limfocyty T regulujące krew obwodową (komórki Treg) wykazywały mniej aktywne szlaki sygnalizacyjne prozapalnych cytokin i bardziej aktywne szlaki sygnalizacyjne cytokin hamujących układ odpornościowy. Takie środowisko może prowadzić do rozwoju raka. Uczeni zbadali reakcje sygnalizacyjne na cytokiny pro- i przeciwzapalne w różnych typach komórek układu odpornościowego krwi obwodowej osób, które pokonały raka piersi. Odkryli, że odpowiedź sygnalizacyjna w komórkach Treg różniła się w przypadku dwóch prozapalnych i dwóch przeciwzapalnych cytokin u niektórych z badanych osób. To z kolei wiązało się ze stanem układu odpornościowego uczestniczek oraz z dokładnymi przewidywaniami nawrotu raka piersi w ciągu 3–5 lat.

Wykorzystując te dane, naukowcy stworzyli swoisty wskaźnik. Istnieje zatem nadzieja, że będzie możliwe uzyskanie danych na podstawie próbki krwi przy pomocy algorytmu opartego na wskaźniku sygnalizacji cytokinowej. Dzięki temu zarówno lekarze jak i pacjentki, które pokonały raka piersi, będą mieć wiedzę na temat ryzyka nawrotu choroby w ciągu najbliższych kilku lat. Badanie to jest o tyle istotne, że u osób z podwyższonym ryzykiem nawrotu nowotworu będzie można od razu zastosować silniejsze metody leczenia.

Zdaniem naukowców byłaby to najlepsza metoda, która z czasem mogłaby  wykraczać poza tematykę nowotworów i objąć inne choroby, z którymi walczy układ odpornościowy. Równowaga odpowiedzi sygnalizacyjnych cytokin między komórkami Treg krwi obwodowej wskazuje, jak silny jest układ odpornościowy danej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.