Poziom wiedzy kobiet na temat profilaktyki i wykrywania raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący u kobiet nowotwór, będący jednocześnie najgroźniejszym, ponieważ najczęściej wykrywany jest późno. Na całym świecie stopień umieralności na tę chorobę jest bardzo wysoki. W Polsce ilość kobiet umierających na raka piersi jest nadal duża, co wynika przede wszystkim z braku profilaktyki i małej wiedzy Polek na temat wykrywania i leczenia tego nowotworu.

W naszym kraju co roku na raka piersi zapada około 12 tysięcy kobiet, a umiera 5000. Najczęściej chorują kobiety mieszkające w dużych aglomeracjach, ponieważ tam kumuluje się najwięcej zagrożeń sprzyjających rozwojowi choroby. Im bliżej wschodniej granicy tym liczba ta jest mniejsza. Na zachorowalność wpływa bowiem region, w którym mieszkamy, dieta, styl życia, środowisko i czynniki społeczne.

Wiedza na temat chorób nowotworowych piersi w połączeniu z regularną profilaktyką to najważniejsze czynniki, które zmniejszają ryzyko zapadnięcia na tę chorobę. Dużo większy nacisk kładzie się u nas na profilaktykę raka szyjki macicy, szczególnie u młodych kobiet, u których pierwsze badanie zaleca się zrobić po ukończeniu 21 roku życia. Badana mammograficzne natomiast zazwyczaj zaczyna się u kobiet pięćdziesięcioletnich. Profilaktyka raka szyjki macicy skupia więc dużo większą grupę kobiet niż profilaktyka raka piersi.

Otna Ydur/bigstockphoto.com

Otna Ydur/bigstockphoto.com

Większość z nich nie wie natomiast, że pierwsze badanie w tym kierunku powinno się wykonać już po ukończeniu 18 lat. Jeśli kobieta wyjątkowo wcześnie zaczęła miesiączkować (czyli przed ukończeniem 12 lat) oznacza to, że jest dłużej narażona na negatywne skutki działania estrogenu, do których należy również zwiększone ryzyko wykształcenia raka piersi. Większe prawdopodobieństwo zachorowalności dotyczy również kobiet, które nie karmiły dzieci piersią. Narząd ten wykształcił się bowiem w tym właśnie celu, a zaburzenie tego procesu zwiesza możliwość zachorowalności. Podobnie jak odwlekanie decyzji o urodzeniu dziecka. Są to bowiem działania, na które kobieca natura i anatomia ma pewien zalecany, określony przedział wiekowy, a opóźnienie decyzji o macierzyństwie, wynikające ze zmieniającego się stylu życia, jest zaburzeniem tych naturalnych procesów.

Badanie w kierunku wykrycia raka piersi można wykonać samodzielnie w domu, szczególnie jeśli kobieta nie jest w grupie zwiększonego ryzyka. W gabinetach ginekologicznych i na stronach internetowych poświęconych profilaktyce raka piersi można uzyskać informację, jak często i w jaki sposób takie badanie przeprowadzić, by było ono wiarygodne. Wszelkie niepokojące zmiany, które w trakcie samobadania zostaną zauważone, należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem, który przeprowadzi diagnostykę z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Jednak wskaźnik samobadania nie jest wysoki, a jeszcze gorzej wypada przy tym wskaźnik badań w gabinecie lekarskim. Mammografii poddaje się niewiele ponad 20 % kobiet, których ryzyko dotyczy, a około 41% kobiet w wieku 40-65 lat nigdy takiego badania nie robiło. Wśród przyczyn, które w ankietach podają osoby nie przestrzegające profilaktyki padają odpowiedzi takie jak: nie lubię badań, nie ufam lekarzowi, boję się (niesprecyzowane jest przy tym czego konkretnie – czy samej wizyty, badania czy jej wyniku), niektóre kobiety wskazują wprost, że boją się usłyszeć, że chorują, a duża część z nich nie ma na badania czasu.

W Polsce regularnie organizowane są akcje promocyjne profilaktyki raka piersi, wiele przychodni i ośrodków opieki zdrowotnej wysyła do swoich pacjentek bezpłatne zaproszenia na badania. Jednakże korzysta z nich niewielka część kobiet, wskazując jako przyczynę między innymi: brak konkretnej godziny badania, brak zaufania do nieznanego lekarza, lub ponownie – brak czasu.

Rak piersi należy do jednych z najpóźniej wykrywanych nowotworów, przez co nadal bardzo duża jest śmiertelność wśród chorych kobiet. Większość z nich, nieświadoma ryzyka lub je ignorująca, nie zdaje sobie sprawy, że nowotwór ten można dosyć łatwo wykryć, jeśli wykonuje się badania regularnie, w tym również samodzielne badanie piersi. Wykrycie tej choroby we wczesnych stadium umożliwia nawet całkowite wyleczenie bez konieczności sięgania po ostateczne środki – amputacji piersi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.