Perjeta – skuteczny, ale niedostępny w Polsce lek na raka

Liczba zachorowalności na raka piersi z roku na rok staje się coraz większa – w ciągu ostatnich trzydziestu lat wzrosła ponad dwukrotnie. Jak pokazują statystyki, nowotwory złośliwe sutka stanowią ponad dwadzieścia procent zachorowań Polek. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych, przy szybko podjętym leczeniu, w wielu przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie, natomiast zdiagnozowanie nowotworu w jego zaawansowanym stadium skraca czas przeżycia pacjentek od około osiemnastu do maksymalnie dwudziestu czterech miesięcy.

W leczeniu zaawansowanej formy nowotworu niezwykle ważna jest odpowiednia terapia. W świetle wyników prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu CLEOPATRA badań skuteczności leczenia raka piersi w fazie przerzutów, stwierdzono pozytywną korelację dotychczas stosowanych w ramach tradycyjnej chemioterapii cytostatyków z lekami monoklonalnymi, hamującymi proces namnażania się komórek nowotworowych, poprzez blokowanie receptorów HER2. Pierwotne badania, obejmujące zastosowanie herceptyny (trastuzumabu) przyniosły zaskakujące efekty, jednak przełomem okazało się włączenie do leczenia pertuzumabu (znanego pod handlową nazwą jako Perjeta).

Perjeta (pertuzumab) skuteczny leka na rka piersi

Jak pokazują wyniki badań, przeprowadzonych w grupie 808 pacjentek z przerzutowym nowotworem piersi, jednoczesne zastosowanie obu – działających na zasadzie synergii – leków zwiększa skuteczność prowadzonej terapii, wydłużając średnią przeżycia o niemal szesnaście miesięcy, niż w przypadku zastosowania jedynie chemioterapii i trastuzumabu. Podanie obu leków zwiększa skuteczność prowadzonej chemioterapii i co istotne, nie wpływa na intensyfikację możliwych działań ubocznych (leki nie wykluczają się).

Stosowanie terapii skojarzonej może oznaczać szansę na przedłużenie życia wielu kobiet, znajdujących się w zaawansowanym stadium raka piersi. W wielu krajach, w tym w czternastu państwach Unii Europejskiej (m.in. w Czechach i na Słowacji), które zarejestrowały lek Perjeta, leczenie zaawansowanych form nowotworu przy użyciu leków cytostatycznych (docetakselu) oraz trastuzumabu i pertuzumabu stanowi standard postępowania onkologicznego. W Polsce, pomimo pozytywnej rekomendacji, wydanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej, pertuzumab nie został zarejestrowany, co oznacza brak możliwości refundacji leczenia za jego pomocą ze środków publicznych.

Obecnie, prowadzone są kolejne badania potwierdzające skuteczność zastosowania pertuzumabu w terapii nowotworu w zaawansowanym stadium. Daje to nadzieję na szybsze zarejestrowanie leku w Polsce i szansę na pomoc wielu chorym.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.