Nowa jednostka BCU w Wielkopolskim Centrum Onkologii

14 czerwca w Wielkopolskim Centrum Onkologii oficjalnie otwarto Breast Cancer Unit. Uroczystość była połączeniem konferencji prasowej z konferencją naukową, na której poruszono temat opieki podczas leczenia raka piersi.

BCU to specjalistyczny oddział wyłącznie dla kobiet. Wielkopolskie Centrum Onkologii jest największym szpitalem w województwie wielkopolskim, w którym co roku przyjmowanych jest ponad 3000 pacjentek. Ośrodki tego typu działają w całej Europie, w Polsce otwarto je wcześniej między innymi w Szczecinie, Gdyni, Wrocławiu, Kielcach, Krakowie, Łodzi i Gliwicach. Działają na podstawie zaleceń Parlamentu Europejskiego i osiągają najlepsze wyniki. Breast Cancer Unit to wyjątkowe podejście do leczenia raka piersi. Polega na kompleksowej i interdyscyplinarnej terapii.

Nowotwory są specyficznymi chorobami, które wymagają leczenia o szerokim zakresie, skoordynowanego i prowadzonego jednocześnie przez lekarzy różnych specjalizacji. Najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie pacjentki zaraz po wykryciu raka piersi, do ośrodka zajmującego się leczeniem danego typu nowotworu. Jeden oddział BCU powinien diagnozować nie mniej niż 15 pacjentek w ciągu roku. Ośrodki te posiadają zasoby umożliwiające pełną diagnostykę, leczenie oraz opiekę nad chorymi. Ideologia takiego podejścia do leczenia raka piersi jest inicjatywą towarzystwa EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists).

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. Julian Malicki, wskazuje, że „sytuacja pacjentek zmagających się z nowotworami piersi zawsze stanowiła jeden z priorytetów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Uruchomienie w naszym szpitalu wyspecjalizowanej jednostki Breast Cancer Unit to kolejny milowy krok, pozwalający zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie, odpowiadającą standardom i osiągnięciom współczesnej medycyny. Dzięki Breast Units osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi. U podstaw działalności leży bowiem kompleksowość i multidyscyplinarność leczenia, a w tym rehabilitacja, wielopłaszczyznowe wsparcie oraz bieżąca współpraca najlepszych specjalistów”.
Na poszczególnych etapach leczenia pacjentką będą się opiekować koordynatorka (pielęgniarka), doświadczeni specjaliści, w tym rehabilitant i psycholog kliniczny.

BCU stawia sobie za cel objęcie pacjentki opieką na wszystkich etapach choroby. Specjaliści spotkają się na wspólnych konsultacjach, na których analizują przebieg choroby i wybierają najlepsze opcje terapeutyczne. W spotkaniach takich uczestniczą onkolog, radiolog, chirurg, chirurg plastyk, patomorfolog, onkolog kliniczny, wykwalifikowana pielęgniarka, radioterapeuta. Pacjentka, jeśli tylko wyrazi taką wolę, również może brać w tych spotkaniach udział.

Placówki tego typu muszą prowadzić bazy danych, które umożliwią kontrolowanie jakości świadczonych usług. Dzięki temu oraz dzięki interdyscyplinarnemu i kompleksowemu podejściu, BCU osiągają najlepsze wyniki w zakresie leczenia raka piersi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.