Lek rybocyklib zarejestrowany w UE

W Unii Europejskiej zarejestrowano lek rybocyklib, który ma pomóc w walce z rakiem piersi. Zatwierdziła to Komisja Europejska.

Jak wskazuje przedstawiciel firmy Novartis w komunikacie prasowym, lek ten stosowany jest w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HR+/ HER2- w skojarzeniu z dowolnym inhibitorem aromatazy.

Zinkevych/bigstockphoto.com

Komisja Europejska opierała się na wynikach badania MONALEESA – 2, które potwierdziło, że rybocyklib podawany wraz z letrozolem zmniejszał ryzyko zgonu i rozwoju choroby o 43% w stosunku do sytuacji, gdy stosowano wyłącznie sam letrozol. U pacjentek otrzymujących rybocyklib z letrozolem okres, w którym nie dochodziło do progresji, wynosił 25,3 miesiąca, podczas gdy u tych, które leczono wyłącznie letrozolem, było to 16 miesięcy. U 54% chorych rozmiar zmian uległ pomniejszeniu o 1/3 lub więcej.

U niemal 30% kobiet, u których wykryto raka piersi we wczesnym stadium, rozwija się on do postaci zaawansowanej. Natomiast w zaawansowanym stadium wykrywany jest u ćwierć miliona pacjentek na całym świecie, i to zaledwie w ciągu roku. Rybocyklib w połączeniu z inhibitorem aromatazy można będzie podawać chorym w pierwszej linii leczenia, u kobiet w okresie przekwitania, u których zdiagnozowano miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych (HR+) i bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-) – jak wskazuje Novartis.

Dyrektor generalny Novartis Oncology w Polsce Avi Matan podkreśla, że „rejestracja leku rybocyklib jest kolejnym potwierdzeniem naszego ogromnego zaangażowania w opracowywanie innowacyjnych terapii celowanych dla chorych na raka piersi i nie tylko”.

Rejestracja leku jest faktycznie przełomem w leczeniu raka piersi. Doktor Wolfgang Janni z Uniwersytetu w Ulm biorący udział w badani MONALEESA-2 dodaje: „Zaawansowany rak piersi pozostaje nieuleczalny, dlatego ważne jest, aby pacjentki otrzymywały właściwe leczenie zaraz po rozpoznaniu choroby”.
Jak pokazały wyniki badania, leczenie z użyciem tego leku może zapewnić nawet dwa lata życia bez progresji raka piersi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.