Kampania „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”

Kampania „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”to nowy informacyjny projekt społeczny, skierowany do kobiet z rozpoznanym nowotworem. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat choroby wśród pacjentek onkologicznych, ich rodzin oraz ogółu społeczeństwa.

20-30% nowotworów piersi to nowotwory złośliwe

Rak piersi to nowotwór złośliwy występujący u kobiet najczęściej. Mimo to wiedza na temat choroby, także u chorych ze zdiagnozowanym rakiem przerzutowym, nie jest wystarczająca. Według raportu Novartis Oncology 65% pacjentek nie wie jaki podtyp choroby został u nich rozpoznany. Niemal połowa z respondentek nie potrafiła także wskazać czy sposób ich leczenia jest najlepszą dostępną opcją.

Jednocześnie kobiety podkreślają, że wiedza na temat choroby i terapii powinna być dla pacjentów dostępna. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 89 procent respondentów badania, na podstawie których powstał raport na temat świadomości u chorych. Również specjaliści twierdzą, że dostęp do informacji dla kobiet i ich najbliższych jest szczególnie ważny.

Edukacja na temat zaawansowanego raka piersi jest niezbędna

W odpowiedzi na potrzeby pacjentek, w październiku tego roku ruszyła kampania „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”. Dotychczas społeczne akcje skupiały się na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Celem nowej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat raka piersi, a także zapewnienie dostępu do informacji kobietom dotkniętym nowotworem i ich najbliższych.

W tym celu stworzony został serwis internetowy, który zawiera informacje na temat objawów i leczenia choroby. Oprócz tego to źródło porad z zakresu diety, samopoczucia, zdrowia psychicznego i możliwego wsparcia. Efektem akcji ma być polepszenie poziomu życia pacjentek onkologicznych.

Organizatorami kampanii jest Novartis Oncology oraz Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”. Akcje wspierają Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie, Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej oraz Fundacja OmeLife Rak piersi nie ogranicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.