Jak zwalczyć raka? Rehabilitacja ruchowa podczas chemioterapii

Aktywność fizyczna osób chorujących na raka jeszcze do niedawna wzbudzała wątpliwości, które podyktowane były jej wpływem na obniżenie odporności organizmu oraz nasilenie skutków ubocznych terapii. Przeprowadzono badania, które nie dość, że obaliły ten mit, to wykazały, że ćwiczenia pomagają zmniejszyć zmiany nowotworowe. Jak to możliwe?

Przełomowe badania

W badaniu skoncentrowano się głównie na roli rehabilitacji ruchowej w leczeniu raka przełyku. Badanie finansowane przez Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii udowodniło jako pierwsze, że ustrukturyzowana interwencja ruchowa wpływa na regresję guza w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej.

U pacjentów biorących udział w badaniu obserwowano wzmocnienie układu odpornościowego i częściowe odwrócenie związane z chemioterapią odkształcenie oraz utratę masy ciała i poprawę funkcji mięśni.

Specjaliści odpowiadający za badanie uznali to za dobry moment, aby zaobserwować poprawę odpowiedzi na leczenie chemioterapią u pacjentów z rakiem.  W badaniu zespół specjalistów porównał dwie grupy pacjentów chorujących na raka przełyku i poddanych chemioterapii przed operacją.

Dwudziestu jeden pacjentów przydzielono do zorganizowanej grupy, która wykonywała ćwiczenia rehabilitacyjne przez 16 tygodni, podczas gdy druga  grupa 19 pacjentów była poddawana standardowej opiece medycznej bez ćwiczeń. Program interwencji ruchowej realizowany podczas chemioterapii opierał się na programie „umiarkowanej intensywności”, spełniającym wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i brytyjskiego Chief Medical Officer (UK-CMO) obejmujących aktywności fizyczne.

W skład programu wchodziło 150 min. ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności, tzn. chodzenie i dwie sesje siłowe w tygodniu.

Wnioski z badań

W celu pomiaru radiologicznych i patologicznych markerów regresji choroby dokonano analizy biochemicznej oraz składu ciała wielokrotnie przed rozpoczęciem chemioterapii, w czasie jej trwania, po chemioterapii przed zabiegiem chirurgicznym i po nim.

Okazało się, że grupa osób aktywnych fizycznie uzyskała wyższe wskaźniki regresji guza, zmniejszenie stopnia jego zaawansowania, a także usprawnienie funkcji układu immunologicznego. Złagodniał stan zapalny, związanie z chemioterapią obniżenie masy mięśniowej i fizyczne osłabienie.

Zespół badaczy wyraża przekonanie, że dane z badań są istotne dla każdego rodzaju nowotworu i taki sposób, jaki przeprowadzono na grupie pacjentów z rakiem przełyku może przynieść zadowalające efekty w innych terapiach onkologicznych.

Andrew Davies, konsultant chirurg w Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust Hospital oraz główny autor badania stwierdził, że to pierwszy raz kiedy wykazano związek między ćwiczeniami a rekcją na chemioterapię i daje to szeroką możliwość korzyści pacjentom dotkniętych innymi typami guzów w różnych warunkach paliatywnych i leczniczych.

Prehabilitacja cały czas zyskuje na znaczeniu i staje się ważnym elementem terapii wspierającej pacjentów onkologicznych. W Wielkiej Brytanii powstaje coraz więcej ośrodków, które oferują rehabilitację ruchową w ramach standardowej opieki onkologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.