Jak leczy się raka piersi?

Leczenie raka piesi jest wieloetapowe i angażujące różne metody w zależności od stadium choroby i jej specyfiki. Leczenie lekami stosuje się m.in. w chemioterapii, hormonoterapii i terapii celowanej.

Chemioterapia jest formą leczenia systemowego (inaczej zwanego ogólnym), które polega na podawaniu leków cytostatycznych. Ich zadaniem jest eliminacja komórek rakowych, które mogą znajdować się w różnych miejscach organizmu. Może przyjąć formę „kroplówek” (wlewów dożylnych), które są podawane wprost do układu krwionośnego. Są również tabletki, które przyjmuje się doustnie. Chemioterapia może być stosowana przed i po operacji, często jest długotrwała, nawet wiele miesięcy.

Jak leczy się raka piersi

By uzyskać możliwie najlepsze rezultaty, w chemioterapii stosuje się schematy wielu leków. Najczęściej pochodzą one z grup antracyklin, czyli głównie epirubicyna i doksorubicyna. Wykorzystuje się również 5-fluorouracyl, trastuzumab oraz cyklofosfamid i gemcytabinę. Podaje się je drogą dożylną lub doustną w kombinacji kilku leków lub pojedynczo. CMF – program trójlekowy zawierający cyklofsfamid, metotreksat oraz 5 – fluorouracyl to obecnie najpopularniejszy schemat leków, podawany najczęściej w sześciu cyklach. Inny wykorzystywany często schemat to AC (doksorubicyna i cyklofosfamid), który podaje się w czterech cyklach lekowych. Chemioterapia nie musi oznaczać hospitalizacji – pacjentka może przychodzić do szpitala na kilkugodzinne wlewy, a potem przyjmować tabletki.

Kolejną formą leczenia systemowo jest hormonoterapia, gdyż nowotwór piersi jest pobudzany przez estrogeny – żeńskie hormony płciowe. Leczenie w takim przypadku polega przede wszystkim na zmniejszeniu ich oddziaływania na strukturę guza lub usunięcie źródeł ich wytwarzania. Jest to stosunkowo mniej inwazyjna metoda niż chemioterapia. W poszczególnych etapach stosuje się różne leki:

● tamoksifen, fulvestran, goserelina, anastrozol, letrozol – mogą zahamować wzrost komórek nowotworowych;

● tamoksifen, anastrozol, letrozol, goserelina, leuprorelina – do zastosowania we wczesnym i zaawansowanym raku piersi;

● fulwestrant i octan megestrolu – przeznaczony dla kobiet w wieku po menopauzie i w zaawansowanym raku piersi.

Terapię celowaną stosuje się, gdy na powierzchni guza stwierdza się dużą ilość receptorów HER2. Ta forma leczenia polecana jest albo w bardzo wczesnych formach zaawansowania raka (kuracja trwa około roku), albo gdy jest on bardzo zaawansowany (do momentu regresji nowotworu – w połączeniu z chemioterapią lub po jej zakończeniu). Leki mogą być podawane dożylnie i doustnie. Stosuje się: transtuzumab (w początkowym i zaawansowanym stadium), lapatinib (w zaawansowanym raku piersi) oraz bevacizumab – (również w zaawansowanym etapie).

W leczeniu paliatywnym, gdy występują przerzuty do kości, a co za tym idzie m.in. wielonarządowe objawy i silne dolegliwości bólowe, można zastosować bifosfoniany (klodronian, pamidronat, kwas zolendronowy) oraz denosumab, który zapobiega złamaniom kości.

Należy pamiętać, że leczenie lekami musi być uzupełnione o inne terapie i jak każda – przynosi skutki uboczne, które w leczeniu nowotworów bywają bardzo uciążliwe i trudne.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.