Biopsja otwarta

Niezwykle istotne w dalszym postępowaniu leczniczym jest zebranie, przy pomocy dostępnych metod diagnostycznych, jak największej ilości informacji nt. stanu chorobowego pacjentki. W przypadku raka piersi ważne przy wyborze metody leczenia, rozległości zabiegu operacyjnego i dalszego rokowania, ma ustalenie typu histologicznego nowotworu oraz ewentualnego stopnia jego złośliwości.

Należy podkreślić, że współczesne zasady onkologii zabraniają podejmowania decyzji leczniczych i terapeutycznych, bez uprzedniego przeprowadzenia badania histopatologicznego.

Biopsja chirurgiczna

Jedynym precyzyjnym sposobem diagnozowania zmian w piersi, jest biopsja. Wykonywana jest w celu oceny podejrzanych zmian, które zostały wykryte podczas badania mammograficznego lub samobadania piersi. Pobranie tkanki do badań histopatologicznych pomaga określić, czy zmiany w piersi należą do łagodnych czy stanowią o nowotworze piersi.

Podczas diagnostyki raka piersi dokonuje się badań patomorfologicznych opartych na ocenie rozmazów (badanie cytologiczne) oraz wycinków tkankowych (badanie histopatologiczne). Materiał do oceny cytologicznej uzyskiwany jest poprzez biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą ultrasonograficzną lub mammograficzną. Natomiast badanie histopatologiczne dokonywane jest metodą biopsji gruboigłowej czy mammotomicznej. Jeśli żadna z powyższych metod nie jest wystarczająca w rozstrzygnięciu charakteru zmiany, dokonuje się tzw. biopsji chirurgicznej, czyli otwartej.

Biopsja otwarta to metoda pobierania masy guzowej przy pomocy noża chirurgicznego bądź innego narzędzia. Materiał do badania można pobrać dwoma sposobami:

  1. Pierwszym z nich jest biopsja wycinkowa, która polega na pobraniu wycinka z guza.
  2. Drugim z kolei biopsja wycięciowa, która sprowadza się do całkowitego wycięcia guza.

Biopsja otwarta wykonywana jest planowo podczas znieczulenia miejscowego lub najczęściej ogólnego. Bezpośrednio przed samym zabiegiem w pracowni rentgenowskiej dochodzi do wprowadzenia haczykowatego znacznika pod kontrolą USG bądź mammografii. Zakotwicza on w okolicy niepalpacyjnej zmiany w piersiach.

Biopsja otwarta polega na przecięciu skóry nad guzkiem. Usunięciu podlega guzek wraz z marginesem otaczających go zdrowych tkanek. Zaleca się, aby u każdej kobiety po 30. roku życia, u której stwierdzono obecność podejrzanego guzka, dążyć do jego usunięcia. Ma to na celu oddziaływanie profilaktyczne. Chodzi o to, aby nie przeoczyć nowotworu piersi w jego wczesnym stadium rozwoju.

Zdarza się, że podczas biopsji otwartej jednocześnie przeprowadzane jest badanie śródoperacyjne, aby szczegółowo i szybko dokonać oceny budowy komórkowej guzka. Jeśli wynik okazuje się niekorzystny, tzn. w badanej próbce odkryte zostanie ognisko nowotworu, lekarz może podjąć decyzję o dokonaniu mastektomii. Taka sytuacja powinna być przed zabiegiem omówiona z pacjentką i jej rodziną. Wyżej opisane praktyki były często stosowane w przeszłości. Aktualnie, z uwagi na bardzo silny wpływ na psychikę kobiet, postępowanie takie należy do rzadkości.

Warto pamiętać, że wszystkie metody diagnostyki raka piersi, pozwalają na szybsze rozpoznanie i leczenie, dając tym samym większe szanse na całkowite wyleczenie raka.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.