Bakterie probiotyczne – pomocne w walce z rakiem?

Naukowcy stale poszukuje bardziej efektownych terapii przeciwdziałających rozwojowi raka piersi. Ta podstępna choroba każdego roku zabija tysiące kobiet na całym świecie, u których zbyt późno wykryto nowotwór. Ostatnie odkrycie przedstawiono podczas corocznego spotkania Towarzystwa Endokrynologicznego w Atlancie. Chodzi o wpływ bakterii Lactobacillus na rozwój komórek rakowych — albowiem ich większa obecność w organizmie można ograniczać ryzyko rozwoju nowotworu piersi.

Bakterie Lactobacillus są obecne w ludzkim organizmie przede wszystkim w przewodzie pokarmowym, ale mogą pojawić się też w innych miejscach ciała. Okazało się, że jeśli namnożą się w piersiach, zintensyfikują działania leku przeciwnowotworowego, tamoksyfenu. To niezwykle cenne odkrycie, szczególnie dla osób z tzw. rakiem piersi ER+ (z pozytywnym receptorem estrogenowym), bo bakterie probiotyczne Lactobacillus pozytywnie wpływają także na gospodarkę hormonalną organizmu.

Warto zaznaczyć, że tamoksyfen jest lekiem podawana również profilaktycznie, u kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia choroby. Dlatego najnowsze odkrycie daje nadzieje także na zmniejszenie liczby zachorowań na raka piersi. Pierwsze wnioski o wpływie bakterii Lactobacillus na komórki nowotworowe zauważony jest w przypadku obserwacji myszy. Zwierzęta chore na raka piersi, gdy w organizmie miały więcej Lactobacillus, miały wolniejsze tempo rozwoju choroby. Podobnie było w przypadku myszy z usuniętymi jajnikami, którym podawano tamoksyfen. Następnie testom poddano ludzkie tkanki, które pobrano od kobiet chorych na raka piersi ER+. W przypadku pacjentek z podwyższonym poziomem bakterii Lactobacillus rak piersi rozwijał się znacznie wolnej.

Wszystkie te dane jasno wskazują na korelację bakterii Lactobacillus i leku tamoksyfenem w walce z nowotworem piersi. Warunkiem wejścia nowej terapii do kanonu standardowego leczenia są dalsze badania kliniczne, które pozwolą stworzyć jasne procedury do leczenia z użyciem bakterii probiotycznych w celu zapobiegania rozwojowi raka piersi ER+ oraz znacznego spowolnienia rozrostu komórek nowotworowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.