Projekt RESPONSIFY – testy biomarkerowe w leczeniu raka piersi

Według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia rak piersi jest nowotworem, na który najczęściej zapadają kobiety z całego świata, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i tych rozwijających się.

W lutym 2012 r. ruszył nowy projekt unijny RESPONSIFY. Jego celem jest dopasowanie metody leczenia raka piersi do potrzeb danej pacjentki z pominięciem nieefektywnych terapii, zabierających tylko czas i energię chorej osoby.

Unia Europejska poświęciła na ten projekt niemal 6 mln euro w ramach „Zdrowia” Siódmego Programu Ramowego UE. Opracowali i prowadzą go naukowcy z Belgii, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Projekt RESPONSIFY

 

Unijna walka z rakiem

Ten finansowany ze środków unijnych projekt do walki z rakiem piersi oparty jest na biomarkerach, czyli mierzalnych zmianach w komórkach organizmu oraz zachodzących w nich procesach biochemicznych. Genom występujący w biomarkerach ma prowadzić do zatwierdzonych, molekularnych testów diagnostycznych, aby dzięki temu można było przewidzieć reakcje w raku piersi. Wszyscy partnerzy oraz naukowcy należący do projektu RESPONSIFY będą pracować nad nowymi testami biomarkerowymi, które mają określić czy oraz w jaki sposób leczenie wpływa na daną pacjentkę i ułatwić prognozowanie reakcji.

Ustalenie form leczenia

Zakres projektu unijnego RESPONSIFY będzie obejmował ustalenie, czy wybrane typy leczenia raka piersi powinny być podejmowane jeszcze przed czy już po zabiegu chirurgicznym. Dziś jest to jeszcze niemożliwe, gdyż zazwyczaj dopiero po usunięciu oraz zbadaniu nowotworu lekarze ustalają rodzaj terapii dla pacjentki. Jest to dominująca forma leczenia, choć nie dla każdej chorej osoby najlepsza. Podjęcie leczenia jeszcze przed zabiegiem chirurgicznym (tzw. „terapia neoadjuwantowa”) pozwala na znaczne, przedoperacyjne zminimalizowanie raka piersi. Dopiero wtedy lekarze mogą usunąć pozostałą tkankę nowotworową.

Jak podkreślają to lekarze pracujący nad projektem RESPONSIFY, efekty terapii neoadjuwantowej w postaci oddziaływania na nowotwór piersi są widoczne od razu. Dlatego też łatwiej jest osądzić lekarzom, które biomarkery są odpowiednie do ukierunkowania terapii danej pacjentki.

Badania nad nowotworem piersi

Zespół europejskich specjalistów wybranych do tego projektu będzie wykorzystywał różne strategie oparte na genomie w celu zidentyfikowania i scharakteryzowania nowych biomarkerów, a także przeprowadzenia walidacji biomarkerów z wcześniejszych unijnych projektów. Badania będą także obejmować nowe techniki molekularne, w tym m.in. epignetykę, sekwencjonowanie całego genomu nowej generacji i analizę ekspresji genów i eksonów. Normalizacja integracji testowych danych klinicznych, a także wyników biomarkerów w jeden spójny system umożliwi łatwy dostęp do kolejnych testów klinicznych opartych na biomarkerach.

Wyniki projektu RESPONSIFY zostaną zaprezentowane w internetowym systemie integracji oraz przetwarzania danych. Miejmy nadzieję, że już niedługo połączenie informacji na temat prognozowanej reakcji w rozmaitych typach raka piersi z metodologiami w formie testów biomarkerowych w celu ukierunkowania terapii postępowania klinicznego pozwoli na zindywidualizowane leczenie onkologiczne podejmowane na bazie znormalizowanych macierzy biomarkerowych.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.